Hotline: 0964.407.488

Trường Y Dược Tôn Thất Tùng liên tục tuyển sinh tất cả các hệ trong năm Liên hệ hotline: 0912.353.390

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

, ngày 26 , tháng 10 , Năm 2020

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

A: THÔNG TIN CÁ NHÂN

B: Trình độ học vấn

C: Ngành xét tuyển


Bạn đã đăng ký thành công! Cảm ơn bạn!

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất! Cảm ơn bạn!

Cơ cấu tổ chức Y-Dược Tôn Thất Tùng

Thứ Bảy Ngày 16 Tháng 02 Năm 2019

mô hình cơ cấu tổ chức trường Y-Dược Tôn Thất Tùng